Video Mangel på Sykepleiere/ نقص في عدد الممرضين

Kahoot: Havnivået og issmelting

Kahoot: Kvinner i byggebransjen

Kahoot: Markering mot rasisme

Kahoot: Mangel på sykepleiere