Video Markering mot rasisme i Oslo/ التظاهر ضد العنصرية في اوسلو

Kahoot: Havnivået og issmelting

Kahoot: Kvinner i byggebransjen

Kahoot: Markering mot rasisme

Kahoot: Mangel på sykepleiere