Video Nyheter på tigrinja

Kahoot: Havnivået og issmelting

Kahoot: Kvinner i byggebransjen -språklæring

Kahoot: Markering mot rasisme

Kahoot: Mangel på sykepleiere