Video Nyheter på somali - uke 9

Kahoot: roboter

Kahoot: kokkeyrket

Kahoot: barberyrket

Kahoot: sjøpølse