Video Nyheter for voksenopplæring, uke 8 og 9

Kahoot: roboter

Kahoot: kokkeyrket

Kahoot: barberyrket

Kahoot: sjøpølse