Video Nyheter på engelsk - uke 5

Kahoot: elbil

Kahoot: oppkjøring

Kahoot: adgangskort