Video Flere velger Elbil - somali

Kahoot: elbil

Kahoot: oppkjøring

Kahoot: adgangskort