Video Simulator i kjøreopplæringen - tigrinja

Kahoot: elbil

Kahoot: oppkjøring

Kahoot: adgangskort