Video Nyheter på engelsk - uke 18, 2018

Operaen

Pantebutikk

Postkasse

Kahoot: TV 2 Skole Ny posttjeneste språklæring

Kahoot: TV 2 Skole Operaen språklæring

Kahoot: TV 2 Skole Spadesalg - Hva passer?

Kahoot: TV 2 Skole Pantebutikk

Kahoot: TV 2 Skole: Clothing exchange / Pantebutikk - English

Kahoot: TV 2 Skole: The Norwegian Opera House - English

Kahoot: TV 2 Skole: New postal service - English