Video Nyheter på engelsk - uke 14, 2018

Barnekunst

Kvinner og privatøkonomi

Yrkesfag

Kahoot: TV 2 Skole Kvinner og privatøkonomi Språkopplæring

Kahoot: TV 2 Skole Barnekunst

Kahoot: TV 2 Skole Yrkesfag

Kahoot: TV 2 Skole: Vocational Education - English

Kahoot: TV 2 Skole: Children's Art - English

Kahoot: TV2 Skole: Women and private finance - English