Video Nyheter på tigrinja - uke 8, 2018

Kongshornet fra Danmark / ቀርኒ ሓርማዝ ካብ ደንማርክ

Skam-møte / ስካም ርክብ

Vipps / ቪፕስ

Kahoot: TV 2 Skole Vipps språklæring

Kahoot: TV 2 Skole Ny røykelov språklæring

Kahoot: TV 2 Skole Kate og William møtte Skamskuespillere språklæring

Kahoot: TV 2 Skole Det norske kongehornet språklæring