Video Nyheter på engelsk – uke 42, 2017 <1238053>

Askeladden

Mener innvandring er bra

Må dra fra Norge når de blir 18 år

Årets fotgjenger

Kahoot: Tidsbegrenset oppholdstillatelse

Kahoot: Positive til innvandring

Kahoot: Årets fotgjenger

Kahoot: Askeladden

Kahoot: Tidsbegrenset oppholdstillatelse - ENGELSK

Kahoot: Positive til innvandring - ENGELSK

Kahoot: Årets fotgjenger - ENGELSK

Kahoot: Askeladden - ENGELSK