Video 70 prosent mener innvandring er bra / Ji sedan 70 yê wî dibêjin koçberî ji bo Norwec başe

Askeladden

Mener innvandring er bra

Må dra fra Norge når de blir 18 år

Årets fotgjenger

Kahoot: Tidsbegrenset oppholdstillatelse

Kahoot: Positive til innvandring

Kahoot: Årets fotgjenger

Kahoot: Askeladden