Video Nyheter på engelsk – uke 40, 2017

Eirik Jensen

Familiegjenforening

Populært å gå i fjellet

Turdronningen Sonja

Kahoot: Familiegjenforening

Kahoot: Eirik jensen-saken

Kahoot: Populært å gå i fjellet

Kahoot: Familiegjenforening - engelsk

Kahoot: Eirik jensen-saken - engelsk

Kahoot: Populært å gå i fjellet - engelsk