Video Nyheter på kurmandji - uke 40, 2017

Eirik Jensen

Familiegjenforening

Populært å gå i fjellet

Turdronningen Sonja

Kahoot: Familiegjenforening

Kahoot: Eirik Jensen-saken

Kahoot: Populært å gå i fjellet