Video Nyheter på engelsk - uke 36, 2017

Meningsmaling

Partiene

Stortingsvalget

Valgdeltakelse hos innvandrere

Kahoot: Stortingsvalg

Kahoot: De politiske partiene