Video Flerspråklige nyheter (norsk versjon) - uke 36, 2017

Meningsmåling

Partiene

Stortingsvalget

Valgdeltakelse hos innvandrere

Kahoot: Stortingsvalg

Kahoot: De politiske partiene