Video Flerspråklige nyheter (norsk versjon) - uke 19, 2017

Kahoot: Tigging

Kahoot: Alternativ behandling