Video Nyheter på kurdisk (kurmandji) - uke 19, 2017

Kahoot: Tigging

Kahoot: Alternativ behandling