Video Nyheter på kurdisk (kurmandji) - uke 14, 2017

Kahoot: Falske nyheter

Kahoot: Norsk påskefeiring

Kahoot: Statsborgerskap