Video Nyheter på kurdisk (kurmandji) - uke 5, 2017

Kahoot: Tvangsekteskap

Kahoot: Debatt om ulv

Kahoot: Stat og kirke

Kahoot: Dykket med hvaler