Video Nyheter på kurdisk (kurmandji) - uke 35, 2016

Kahoot: TV 2 Skoles nyhetsquiz - 2016 - uke 35 - fra hele sendingen - minoritet