Kong Harald


I Norges grunnlov har det siden 1814 stått skrevet at kongen er hellig.

Men nå blir Grunnloven endret.


Se nøye på disse bildene,

dette er nemlig første gang kong Harald den femte er i offisielt oppdrag som ikke hellig person.

Ikke særlig forskjellig fra før tenker du,

vel det var også meningen, i hvertfall Stortingets mening.

Som i ettermiddag vedtok å endre Grunnlovens paragraf fem hvor det heter:

- Kongens person er hellig, også fortsetter det.

Ja, det fortsetter. Han kan ikke lastes eller anklages,

men altså hellig er det heretter slutt på.

Formuleringen er på mange måter en pussighet og burde, etter mitt syn,

vært fjernet i forbindelse med grunnlovsendringer knyttet til statskirkeordningens revisjon.

Det er en pussighet at dette ordet hellig har blitt hengende ved.

De fleste forbinder jo det med noe religiøst,

men det er det ikke noe grunnlag for å videreføre i vår konstitusjon.

Det er nokså fjernt fra vår tenkning i dag at det

skal hvile en slags religiøs ærefrykt, overfor kongen.

Vi har stor respekt for han,

og vi skal beholde den rettslige immuniteten,

som gjør at kongens person ikke kan være gjenstand for saksanlegg også videre.


- Vet vi noe om hva kongen selv mener om dette hellig?

Nei, ikke som jeg vet.

Jeg tror, som jeg kjenner han, at han ikke bryr seg spesielt mye om det.

Men en konge slipper unna et enstemmig Storting,

Olav Digre som falt på Stiklestad i 1030,

kan fremdeles omtales som Olav den hellige.

Det får ikke Stortinget gjort noe med.

Som vanlig på 8. mai overvar en opplagt majestet,

i generaluniform, i dag markeringen av frigjøringsjubileet og veterandagen på Akershus festning.

- TV 2 har i dag vært i kontakt med det kongelig slott som ikke har

noe offisiell kommentar til at Hans Majestet Kongen, i følge

Grunnloven, ikke lenger er en hellig person.