Turist-appMange norske kommuner er fortvilet.

De vil at turister som kommer på besøk skal betale skatt.

Det har regjeringen sagt nei til.

Nå har kommunene i Lofoten i Nordland tatt i bruk en ny reiseapp.

I appen får turistene informasjon om lokalområdet,

og muligheten til å betale litt for naturopplevelsene.

Dette var en knøttliten sti over fjellet til Kvalvika i Lofoten.

Men etter år med stadig nye turistrekorder ser området ikke særlig bra ut i dag.


- Og det er klart det synes selv på flyfoto.

Er det dette her vi på en måte forbinder med uberørt Lofotnatur?

Flakstad kommune som eier grunnen er blakk og har ikke penger til vedlikehold.

I 2016 ba de seks kommunene i Lofoten daværende næringsminister, Monica Mæland,

om å få innføre turistskatt.

Men fikk blank avslag siden allemannsretten står sterkt i Norge.


Det som kanskje trigger mest er når du har regjering som sier,

Vet du hva, vi bryr oss ikke om deres problemer.

Da skal vi virkelig bevise at vi klarer å løse de.

Så det her er litt sånn æddabædda til regjeringen, vi klarer det selv.

I et forsøk på å få penger til vedlikehold innfører nå Lofoten en ny turist- og reiselivsapp.

Der besøkende får lokalinformasjon og muligheten til å betale for naturopplevelsene.

Denne teknologien som vi mener er verdensledende,

at Norge kan bli et utstillingsvindu for andre aktører

internasjonalt og se hvordan vi har gjort det i Norge.

Det nye norske reiselivs-appen er såpass spennende at prosjektet nå følges av Google.

Hvis dette blir riktig markedsført,

så kan en slik app være til stor nytte for turister og det lokale næringslivet.

Men om turistene som besøker Lofoten i år er villig til å betale, det gjenstår å se.