Albert Astrup


Nå skal vi møte 17 år gamle Albert Astrup.

Han skrev en melding på nettsamfunnet Twitter om at han var ensom.

Han skrev at han ikke hadde noen venner.

Mange ble rørt av det Albert skrev.

Noen dager senere fikk han snakke med politikere på Stortinget.


Det var en spent 17 åringsom tok noen nervøse skritt

inn dørene på Stortinget på onsdag.


- Hei - Albert

Twitter-meldingen han skrev i forrige uke resultert i et møte

med Ingvild Kjerkol og Tuva Moflag fra helse- og omsorgskomiteen.


- Jeg har sett at du har lagt ut litt på Twitter om hvordan du har det.

- Nei, altså jeg har jo liksom ingen venner da,

det er det som er litt trist for at det ...

jeg er på en måte litt annerledes da.

Fordi de fleste, for eksempel har lyst til å røyke, drikke og fester.

Men jeg vil ikke være sånn person som bare står og tuller.

Også litt av kanskje det er at jeg også er funksjonshemmet.


Helse- og omsorgskomiteen har fremmet et forslag i Stortinget for å bekjempe ensomhet.

Forslaget er aldersuavhengig, og har som mål å gjøre hverdagen til både ungdom og eldre bedre.


Dette forslaget vårt er å bekjempe ensomhet.

Altså vi har satt ambisjonene våre der oppe.

Vi ønsker at folk som Albert skal få en bedre hverdag.


- Jeg syns Albert er en imponerende ungdom.

Han setter ord på noe som veldig mange føler,

og han er ikke redd for å vise hvem han er.

Og derfor så hjelper han oss veldig i det å sette et fokus

på et problem som veldig mange ikke tør å snakke om, men det tør Albert.


Det er veldig hyggelig at de sier så mye fint,

men jeg håper også at politikerne kommer til å prøve å gjøre noe med dette her da.

Liksom ikke bare sier:

også legger de den til siden.

Så jeg håper det blir noe av.