Barnekunst


I denne villaen i Oslo, holder Det Internasjonale

Barnekunstmuseet til.

Våren 2018 viser museet kunst, laget av barn som bor på asylmottak.

Barna liker å vise frem det de har laget.


- Jeg har tegnet den som er der, som er blå og oransje.

Litt små til å være kunstnere, tenker du kanskje.

Men disse barna har fått kunsten sin utstilt på museum.


- Den lilla, jeg som lagde den.

I dag fikk barn ved Ila og Dikemark asylmottak stille ut

kunsten de har laget på det internasjonale barnekunstmuseet i Oslo.

Det siste halvåret har Emma Davis reist til mottakene for å gi barna en mulighet til å utrykke seg kreativt.

Det er en veldig sårbar gruppe.

Det er så mye negativt knyttet til asylsøkere generelt.

Det er en veldig vanskelig hverdag.

Jeg tenkte at med et kunstprosjekt med en kreativ stund, vi trengte ikke språk.

Det var ikke noe krav for å være med, alle kunne være med.

En dag lager vi en båt og en dag lager vi blomst, det er forskjellig.

Ni år gamle Joud fra Syria bor på Ila mottak.

Han ville gjerne fortsette å tegne når han blir voksen.

- Jeg vil.

- Hvorfor det?

- Fordi det er fint å tegne.

Det er bra for dem.

De lærer å uttrykke seg, og det er bra

- Hun har laget den.

Åtte år gamle Helen fra Eritrea har gjennom høsten rukket å lage mye kunst.

Noe skal hun gi bort.

- Den andre rosa, den er til vennen min.

- Synes du at det er fint at det henger her eller?

- Ja.

- Er du litt stolt?

- Ja.