Yrkesfag

I 2030 kan Norge mangle 100 000 fagarbeidere.

Dette er viktig informasjon for alle som skal velge utdanning.

Finansminister Siv Jensen vil overbevise flere om å velge yrkesfag.


- Pass på rørene.

- Ja.


Olav og Joachim er godt i gang med sitt første år som tømmerlærlinger.

- Der har vi den.

- Kontroll.

Om ti år kan Norge i følge NHO,

mangle 100 000 fagarbeidere.

Det betyr at flere må velge som Olav og Joachim, et yrkesfag.

- Du kommer inn i et bra miljø, hvor du lærer veldig mye,

og fårnlov til å drive med ting som du ikke fikk lov til å gjøre på skolen.

Og det er jo alltid greit.

- Nei, jeg valgte å bli tømrer, på grunn av faren min.

Jeg har vært med han på jobb helt siden jeg var liten.

- Helt sikker på at dere har valgt rett?

- Ja.

- Ja.

- Bra, det kommer til å bli nok å gjøre fremover tenker jeg.

- Ja, mye er det.

Vi kommer til å iverksette nye tiltak på det området.

Vi har nå stilt krav om lærlinger ved offentlig anskaffelser.

Og det handler om å heve anseelsen og betydningen av dette.

Flere får en lærlingplass når de velger å ta en yrkesfaglig utdanning.

- Når man har fått det svennebrevet kan du gå mange andre veier.

Hvis ikke du har lyst til å bli tømrer, kan du bli byggeleder du kan bli betongarbeider.

Det er mange veier man kan gå hvis man velger yrkesfag.

- Litt til, der ja.