113-app


- Medisinsk nødtelefon...hvor er det du ringer fra?

- Er du på øst- eller vestsiden av vannet?

- OK, du ser trær og så ser du en høyspentledning?

- Vi skal hjelpe dere, men først må vi finne ut av hvor dere er hen.


For det er veldig ofte at folk ikke vet hvor de er hen når de ringer 113.


-Det skjer hver eneste dag, de kjenner ikke adressen, de kjenner ikke området.

Kanskje er de ut i marka eller skog og

det kan være vanskelig og gjengi nøyaktig hvor man er.


I flere år har det vært mulig og laste ned appen

men innringerne har selv måtte fortelle opperatøren

på nødsentralen hvor de befinner seg og da går ofte minuttene.


- Når du er kritisk syk eller skadd som for eksempel hjerneslag,

hjerteinnfarkt, hjertestans.

Så er sekundene viktig.

Og akkurat hvor viktig sekundene er ved

en hjertestans har helsedirekturatet undersøkt.


- Hvis man kan spare for eksempel 30 sekunder i samtalen med

innringer ved hjertestans så kan man redde opp til 20 liv hvert år.

Derfor har de nå forbedret denne appen sammen med Norsk Luftambulanse.


Men fra i dag er 113 appen oppgradert slik at den

forteller nødsentralen nøyaktig hvor du er.


- Så mens du snakker med 113 sentralen så vil telefonen din sende posisjon.

Og nå ber helsemyndighetene om at alle tar den nye

- Skal vi få denne effekten og redde disse livene så må alle bruke denne appen.