Regalie
er
symboler
konges
makt
og
verdighet

I
Danmark
er
det
et
norsk
kongshorn
kommer
det
kanskje
hjem
til
Norge
Dette
finnes
det
bare
ett
av.
Hornet
er
veldig spesielt.
Det
blir
kalt
Det
norske
kongehornet.
Det
er
kanskje
dronning
Margrete
sitt.
Hun
ble gift
med
kong
Håkon
den
6.
De
håper
å
hornet
til
nasjonalmuseet
åpner