Kongshornet


Nå kan du gjette hvor mange kongelige regalier

fra middelalderen som finnes her i landet.

Regalier er symboler eller tegn på

en konge eller dronnings makt og verdighet.

Svaret er at ikke finnes noen regalier i Norge.

I Danmark er det et norsk kongshorn.

Det ser slik ut.

Nå kan vi kanskje få det hjem.


Dette er et objekt som har hinsides verdi.

Dette er noe som det bare finnes ett av.

Det finnes ikke slike objekter.

Se nøye på dette hornet

Det ligner en del på de aller fleste andre drikkehorn du har sett.

Og hadde du sett det på et historisk museum i Oslo

Hadde du kanskje tenkt,

– ja, se der ja et helt vanlig drikkehorn.

Men dette hornet er helt spesielt.

Det blir kalt Det norske kongehornet

Det har det norske kongevåpenet med en løve som holder en øks.

Mye tyder på at dronning Margrete brukte det ved offisielle velkomster.

Og dronning Margrete var den aller siste dronningen i Norge

Før vi mistet landet til danskene i 1380.

Dronning Margrete ble gift med den norske kong Håkon 6 i 1363.

Men det er ikke bare spesielt fordi det er brukt av et norsk hoff.

Det er viktig fordi det finnes veldig få levninger fra de norske kongene fra middelalderen.

Det finnes ingen norsk krone eller septer.

Dette drikkehornet er en av de veldig få tingene som vi kan knytte

direkte til en norsk middelalder-konge.


Nå vil Toje ha hornet tilbake.

Hvis de finner i sitt hjerte, så tror jeg at de fleste nordmenn

ville syntes at det var veldig hyggelig

om vi kunne få tilbake dette hornet i tide til

at det nye nasjonale museumet åpner i 2020.

For dette er det objektet som er mye

viktigere for Norge og for norske nasjonen enn hva det er for Danmark.