Sivilforsvarets varsling

Onsdag
11.
januar
hørte
du
kanskje
tre
kraftige
varslingssignaler?
?
Det
var
Sivilforsvaret
som
testet
om
anlegget
for å
varsle
kriser
fungerer
slik
det
skal.
Norge
er
et
fredelig
land.
En gang
i
halvåret
kan
du
høre
denne
lyden.
Den
11.
januar
ulte
sivilforsvar
sirener
landet
rundt.
Mange
vet ikke
hva
denne
alarmen
betyr
Vet
du
hva
vi
hører?
Jeg vet ikke.
Men
noen
vet
hva
alarmen
betyr
Ja,
det
er
Sivilforsvaret
Viktig
melding,
følg med
nyheter.
jobbes
det
med
en
mobil
varsling
til neste år.
DSB
håper
å
kunne
ta
i bruk
mobilvarsling
Det
er
større
sjanse
for at
jeg
hadde
fått
det
med
meg