Ny blågrønn regjering


Rett etter nyttår

fikk Norge ny regjering.

Mens det tidligere var to,

er det nå tre partier i regjeringen.

Det nye partiet heter Venstre

og skal styre sammen med

Fremskrittspartiet og Høyre.

Vi har også fått flere nye ministre.

En av dem er Jan Tore Sanner som er

kunnskaps- og integreringsminister.

Og for første gang har landet

fått en egen minister for eldre.

Hun heter Åse Michaelsen.


Det var god stemning blant

disse pensjonistene i Bergen i dag.

Nyheten om at Norge har fått

sin første eldreminister gleder.

- Vet du, det er faktisk

en fantastisk gledens dag.

La nå bare det stå som overskrift.

Nå skal det bli slutt på

å bli diskriminert i dette landet.

Det er spesielt to saker de mener eldreministeren må prioritere.


- Ja, hun må jo tenke på

at vi blir veldig mange

og vi trenger veldig mange

sykepleiere og sykehjemsplasser.

- Sykehjem og eldreboliger,

og ikke minst da helsevesen,

altså nok folk.

For det trengs jo.

Åse Michaelsen vil ikke love

at hun kan innfri ønskene fra de eldre,

men sier dette:

- Jeg kan bare love en ting

og det er at en eldreminister

og en folkehelseminister

skal levere på det området

som vi legger opp til i vår reform

«Leve hele livet».

De har bygd landet vårt

og de har gjort det mulig

sånn at vi nå lever slik vi lever.

De skal også ha et godt liv.