Ny biskop i Oslo


Fra tidlig morgen sto folk i kø foran Domkirken.

De ville se Kari Veiteberg få velsignelse som ny biskop.

Vi kjenner Kari fra Tøyen Kirke og vi synes at hun er fantastisk.

Og vi har lyst til å stille opp for henne.

For den nye biskopen har i mange år jobbet som gateprest blant de aller svakeste på gata i Oslo.

Og Veiteberg startet sin første biskop-preken med å snakke om #metoo-kampanjen.

Ofrene er dem som tar ordene skyld og skam til seg,

mens de samme ordene tilsynelatende preller av på de som virkelig har gjort noe vondt.

Jeg tenker jo nå at metoo-kampanjen virkelig har åpnet opp og

at det var starten på det å tørre å sette ord på det.

Biskopen snakket om kamp for likeverd,

og at kirken må inkludere homofile.

Og mens Oslos forrige biskop var imot at

homofile skal gifte seg i kirken, har Veiteberg vært en sterk forkjemper.

Jeg er jo glad for det vedtaket som ble gjort på kirkemøtet i fjor om at

hvis man har lyst til å vie seg i kirken, kan man vie seg i kirken.


Hvordan vil din biskopgjerning bli preget av din bakgrunn som gateprest?

Den vil bli prega av det.

For som jeg har skrevet og sagt:

jeg kjenner både natt- og dagsiden her i byen,

og jeg er preget av alle de erfaringene

og alle de menneskene jeg har møtt.