To år siden flyktningkrisen


Hvordan går det?

Her er Wahab for to år siden.

Pappa! Velkommen.

Han bodde på asylmottak og lærte norsk sammen med faren sin.

Det betyr «God kveld».

Hvordan går det?

Faren kunne heller ikke norsk,

men han begynte å skrive ned ord da de søkte om asyl i Norge.

De håpet at moren og to søsken skulle komme etter.

Jeg vil at mine barn skal leve.


Jeg er gammel, Hjemlandet mitt er Syria

Derfor vil jeg at de skal bli her.

Men jeg vil at de skal vokse opp i Norge.

Det er deres hjemland.

Wahab lærer seg norsk og matte på skolen.

Han har mye å ta igjen.

Å illustrere betyr å tegne.

Da skal du tegne for eksempel

Men nå er det han som lærer bort norsk til faren sin.

Når du kommer til andre land,

må du først lære deg språket.

Hvem har sagt det?

Faren min.


Han har sagt til meg at det er lurt

å være med gutter som kommer fra Norge, og ikke fra Syria.

Jeg hører etter når de snakker og lærer meg språket.

I 2015 kom det flere asylsøkere enn

det er plass til på Norges største fotballstadion.

31150 personer.


Mer enn 16000 fikk bli i Norge.

Alle fra Syria fikk oppholdstillatelse,

men bare midlertidig i fem år.

Isteden ble det familigjenforening

for mange som kom i 2015.

Over 4700 personer har

kommet etter familiemedlemmer.

Etter to år alene i Norge skal Wahab og pappa flytte.

For nå har mamma og to søsken kommet hit etter to års venting i Tyrkia.

Har du vært ute?

Mamma har sluttet å bruke nikab og vil ikke bli vist på TV.

Søsknene skal prøve å finne seg til rette Norge.

Jeg kan leksene utenat.

Og nå har pappa igjen tatt frem de gamle arkene med norske ord.

Det betyr «Jeg skjønner ikke»,

«Jeg forstår ikke».