Norges forste klimarettsak


Norges første klimarettssak er nettopp avsluttet

Det er første gang noen har saksøkt staten for ikke å være klimavennlige nok.

Interessen for saken har vært stor.


De setter opp en isskulptur for å rette oppmerksomhet

mot den første klimarettssaken i Norge.

Tre miljøorganisasjoner har saksøkt staten.

- Vi går til dette klimasøksmålet fordi regjeringen har delt ut nye lisenser i Barentshavet,

selv om de vet at verdens klima ikke tåler mer olje, kull og gass


Gruppene mener regjeringen har brutt Grunnloven,

nærmere bestemt det som kalles Miljøparagrafen.

Miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen

og miljøet for framtidige generasjoner


- Det her er paragraf 112 i Grunnloven.

Der heter det at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen,

og det er den paragrafen det handler om her i Oslo tinghus.

At miljøorganisasjoner saksøker regjeringen for å utfordre landets

klima og miljøpolitikk, har man sett i flere land allerede

Mange engasjerer seg i den første klimarettssaken i Norge,

blant annet disse besteforeldrene:


- Vi tenker på barna, og barnebarna og neste generasjoner.

- Dette er superviktig. Det er en av de viktigste dagene i mitt liv.


Statens advokat sa at den Norske regjeringen ikke har gjort noe ulovelig

Om miljøorganisasjonene vinner rettssaken, vil det skje endringer.

Vinner vi fram kan det få store konsekvenser.

Oljefeltene i Barentshavet blir ugyldige.

Og det blir satt et prinsipp om at grunnlovens miljøparagraf gjelder i Norge.

- Vinner dere?

- det er ikke sikkert, men uansett har vi allerede oppnådd

masse av det vi ønsket ved at det blir så stor oppmerksomhet rundt dette både i Norge, og internasjonalt.

Dommen i saken er ventet tre måneder etter rettssaken er over.