Fortidligfødte barn


For 32 år siden ble Hilde Karin kalt «mirakeljenta».

Hun ble født i uke 26.

En gjennomsnittlig graviditet varer i 40 uker.

Da Hilde ble født overlevde bare halvparten

av barna som ble født så tidlig.


Hun har fått navnet Lille,

og er født i uke 26.

Det er nesten tre og en halv måned før termin.

Hvordan er det å ha en så tidlig født?

Det er forferdelig.

Det er ganske tøft.


Hilde-Karin Moldeklev er tilbake på sykehuset

der hun ble født i uke 26 for 32 år siden.

Jeg var 810 gram, og 36 centimeter.

Det var først på 1980-tallet at så små barn overlevde.

Lege og forsker Trond Markestad

har fulgt Hilde Karin og andre barn

som er  født før uke 28.

Forskningen har vist

at en tredjedel av disse barna

klarer seg veldig bra.

Forskningen er unik på verdensbasis fordi man har fulgt

en større gruppe fortidligfødte barn over lang tid.

Nå skal alle kalles inn på nytt for å finne ut

hvordan de har det som voksne.


Jeg synes det er utrolig viktig at de kan få lov til

å forske på oss for å lære mer.

Lille Lille ble født akkurat like tidlig som Hilde Karin.

Hun veide 645 gram og var 26 uker.

Det er ikke så mye.

Et lite mirakel.

Jeg blir veldig rørt av å være her i dag,

det er ganske utrolig.