Snøkrabbe


På 250 meters dyp snuser en snøkrabbe på en teine.

Snøkrabben smaker litt søtere enn annen krabbe,

og er en populær delikatesse i Asia og USA.

Snøkrabbe

Her i Norge er snøkrabben en nykommer,

men den sprer seg i rekordfart.


Det er allerede rundt 20 ganger mer snøkrabbe

enn kongekrabbe i Barentshavet.


Forskerne jobber nå med å utvikle en teine

som bedre tåler de tøffe forholdene i nord.

Snøkrabbeteine

Når forskerne skal ut på nytt tokt til våren,

håper de å ha med seg teiner som kan gjøre snøkrabben til en milliardindustri.


- I 2016 ble det fisket 4500 tonn med snøkrabbe på norsk side i Barentshavet.

Og til en førstehåndsverdi til et par hundre millioner kroner.

Så dette er en veldig verdifull art.