Nasjonalsangen: Ja, vi elsker

Ja, vi elsker dette landet

som det stiger frem

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem.


Elsker, elsker det og tenker

på vår far og mor

og den saganatt som senker

drømme på vår jord.

og den saganatt som senker,

senker drømme på vår jord.