Statsbudsjettet


Nylig la regjeringen frem statsbudsjettet for 2018.

De vil bruke 1325 milliarder kroner på å drive staten neste år.

Men hvordan brukes disse pengene?

Det skal vi lære om nå.


Statsbudsjettet legges frem hver høst, og er en oversikt over statens inntekter og utgifter.

Inntektene kommer fra blant annet skatter og avgifter.


Alle som jobber og får lønn i Norge betaler skatt til staten.

En vanlig avgift er årsavgiften på bil.

Den må alle som eier bil betale til staten.

Den norske staten eier mange selskaper som selger olje og gass.

Det gir store inntekter.

Hvert år får staten inn mer enn 1000 milliarder kroner i inntekter.

Inntektene havner i det som kalles «statskassen».


Deler vi 1000 milliarder på antall mennesker som bor i

Norge, ser vi at det blir 200 000 kroner per person.

Men pengene går ikke til hver og én av oss, de skal brukes til fellesskapets beste.


En stor del statens utgifter går til trygd og pensjoner.

Det er for eksempel alderspensjon, uføretrygd og sosialhjelp.

Norges kommuner får penger fra statsbudsjettet slik at de

kan drive barnehager, skoler og sykehjem i hele landet.


De som jobber for staten skal også ha lønn.

Penger fra statsbudsjettet brukes til å lønne blant annet politi, soldater og lærere.

Staten driver de fleste sykehus og helsetjenester i Norge.

Du og jeg slipper å betale det det egentlig kosterHvert år sparer staten mye av det de tjener på salg av olje og gass.

Pengene spares i et enormt fond som kalles oljefondet.

Vi sparer disse pengene i tilfelle Norge ikke vil ha like god råd i fremtiden.


I 2018 vil regjeringen bruke 231 milliarder kroner fra oljefondet.

Det er 2,9 prosent av oljefondets totale verdi, som er nesten 8000 milliarder kroner.


Det er Handlingsregelen som avgjør hvor mye av oljefondet staten kan bruke hvert år.

Handlingsregelen sier at politikerne kan bruke maksimalt 4 % av fondetsverdi i ett standsbudsjett

Handlingsregelen gjør at oljefondet skal vare langt inn i fremtiden.