70 prosent mener innvandring er bra for Norge


To av tre nordmenn synes innvandring er greit.

Viser en stor studie fra Universitetet i Bergen.

- Det må politikerne lytte til, sier artisten Ole Paus som mener Norge bør hjelpe flere flyktninger.

Ole Paus er en populær artist, men også en engasjert samfunnskritiker.

Han fortviler over Norges strenge innvandringspolitikk.


Vi lager oss nå, med åpne øyne, det hjerteløse samfunn. skryter av at vi er dem som tar imot færrest, for eksempel.

Det er ikke noe å skryte av.


Elisabeth Ivarsflaten forsker på nordmenns holdninger til innvandring.

En studie viser at da flyktningkrisen begynte for alvor i 2015, ble flere nordmenn positive til innvandring.

Men så kom flyktningstrømmen til Norge.

Da ble flere nordmenn negative til innvandring.

Da var det en god del flere som ble negative til innvandring. Og syns at det var negativt.

Det varte ett års tid. Nå er vi tilbake igjen slik det var før.

Nå mener 7 av 10 nordmenn, altså 70 prosent av oss, at innvandring er greit eller positivt for Norge.

Det må politikerne lytte til, mener Ole Paus.

Dette er mennesker som kom hit fordi de ikke hadde noe valg.

Vi har en fordømt plikt til å ta imot dem.