Trafikkulykker


Aldri før har færre mennesker mistet livet på norske veier.

Det viser tall fra politiet.

Veiene er blant verdens tryggeste.

Norske veier

Norge har færrest dødsulykker i verden per innbyggertall.

Halvparten så mange dør på norske veier sammenliknet med gjennomsnittet i Europa.

95 prosent av norske bilister bruker bilbelte.

Få kjører når de er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Alkotest

Norge har lave fartsgrenser sammenliknet med de fleste andre land.

110 kilometer i timen er vår høyeste fartsgrense, men bare på de største motorveiene.

I sommermånedene juni, juli og august døde 38 personer i trafikken.

Det er færre enn tidligere.

Sånn sett så er vi fornøyd med det, men det er jo altfor mange som omkommer i trafikken likevel.

Politikontroller er nok en av de aller viktigste tiltak for å få en sikrere vei.

Runar Karlsen, UP-sjef

På motorveiene har politiet ofte kontroller, og stanser dem som kjører altfor fort.

Politikontroll

Og når vi da lykkes med det og ser at antall alvorlige ulykker faktisk går ned, så er det en god følelse.