Valgdeltakelse hos innvandrere


Over 3,7 millioner nordmenn har rett til å stemme ved valget.

260 000 av disse har innvandrerbakgrunn.

Men mange innvandrere velger å ikke bruke stemmeretten sin.

Stortinget

Ved forrige stortingsvalg, i 2013, var valgdeltakelsen på 78 prosent.

Men blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn var valgdeltakelsen på bare 53 prosent.

Har du stemmerett? Ja.

Synes du det er viktig å stemme?

Raghda Alhadbash - arabisk

Ja, for vi må se hva folk tenker og hva som gjøres i dette landet.

Det er lav valgdeltakelse når det kommer til innvandrere. Hva synes du om det?

Jeg synes at utlendinger også bør delta.

Slik at vi ser hva de også mener – de som er fra andre kulturer og har andre meninger.

Yoel Tevweld - tigrinja

Jeg synes egentlig ikke det er noe dårlig eller bra. Jeg har ingenting imot det, siden det er deres valg om de skal stemme eller ikke.

Dilan Koc - kurmandji

Jeg mener at de også bør stemme, slik at alle får sagt sin mening. Da får de også lov til å bestemme her.

Hvorfor vil du stemme i år og ikke før?

Ali Abbas - somali

Det er fordi jeg mener landet er i en dårlig tilstand nå. Det ønsker jeg å forandre.

Jeg vil at et parti som er vennlig mot miljøet og innvandrere skal styre.

Hvorfor synes du at det er viktig å bruke stemmeretten?

Sara Barekzai - dari

Vi bør velge folk som kan representere oss. Vi bør velge de som kan hjelpe oss, og som kan oppfylle våre ønsker i samfunnet.

Det kan hende at vi sliter med noe. Politikerne vi velger kan fremme vår sak.

For å stemme må du være norsk statsborger og fylle 18 år innen utgangen av året.

Godt valg!