Stortingsvalg


Den 11 september er det stortingsvalg

Det skjer hvert fjerde år.

Stortinget

Partiene kjemper om å få flest mulig stemmer slik at deres politikere får plass på Stortinget.

Stortinget er Norges nasjonalforsamling.


Hvert fjerde år er det Stortingsvalg.

Alle over 18 år, eller som fyller 18 år det året det er valg, har stemmerett.

Politikerne som blir valgt skal styre på vegne av folket.

Ved å stemme styrer du og jeg over oss selv.

Valgurne

Folket har makten – vi har demokrati.


Stortinget er Norges nasjonalforsamling.

Partiene som får flest stemmer i hvert fylke konkurrerer om plassene.

Vi skal velge 169 representanter til Stortinget.

Representanter til Stortinget

Ut ifra areal og folketall er det på forhånd bestemt hvor mange som skal velges fra hvert fylke.

Selv om Oslo er et lite fylke, bor det flest mennesker der.

Oslo

Derfor skal det velges 19 representanter fra Oslo

Om vi sammenligner med Finnmark, som er Norges største fylke, blir det et helt annet resultat.

Siden dette er fylket hvor det bor færrest mennesker, skal bare fem representanter velges fra Finnmark.


Finnmark

Etter hvert stortingsvalg skal det dannes en ny regjering.

Oppgaven går til partiet, eller partiene, som har fått flest stemmer.

Hvor mange medlemmer det er i Regjeringen varierer.

Regjeringen

Regjeringsmedlemmene kalles statsråder eller ministere,

og statsministeren er sjefen.