Vi
spiser
for mye
salt.

Ikke
spis
for mye
salt.
Spis
maks
fem
gram
salt
hver dag.
Det
er
rådet
fra
myndighetene.
Salt
kan
gi
høyt
blodtrykk.
I
Norge
spiser
folk
for mye
salt.
Mye
av
saltet
kommer
fra
ferdigmat.
Vi
bli
vant
til
smaken
av
mindre
salt.
Matbransjen
vil hjelpe
til.
De
skal
bruke
mindre
salt.