Stat
og
kirke

Kirken
i
Norge
styrer
seg selv.
Før
eide
staten
også
kirken.