Stat og kirke

Norsk kirke

For 500 år siden fikk Norge en statskirke.

Det er en kirke som eies av staten.


Slik er det ikke i dag.

Den norske kirke er ikke lenger en statskirke.

Kors i kirken

Før styrte staten og kirken sammen.

Nå styrer kirken seg selv.


Kirken får mindre penger.

Einar er redd kirken får dårlig råd.


Prest under gudstjeneste

Kirken sier de skal være som før.

Og at alle er velkommen i kirken.