Tvangsekteskap

Tvangsekteskap
er ikke
lov
i
Norge.
Nadia
var
13
år gammel.
Nadia
ble
sendt ut
av
Norge.
Nadia
måtte
gifte seg.
Nadia
måtte
gifte seg med
en
fetter.
Nadia
fikk
barn.
Hun
er trist.
Nadia
har
flere
barn.
Nadia
har
egen
advokat.
Hun
vil ha
rettssak.
Hun
sier
livet
ble
ødelagt.
Hun
sluttet
på skolen.
jeg
mistet
hele
livet,
sier
Nadia.