Debatt
om
ulv

Det
er
70
ulver
i
Norge.
47
ulver
skulle
skytes.
Det
ble
bestemt
i fjor.
Men
miljøministeren
sa nei.
Færre
ulver
skal
skytes.
Bønder
ble
sinte.
De
vil
skyte
flere
ulver.
Andre
vil ha
ulv
i
Norge.
De
jubler.
Ulv
spiser
sau.
Bøndene
har
mange
sauer.
Sauer
blir
tatt
av
ulv.
Noen
bønder
gir opp.