Debatt om ulv

Miljøminister Vidar Helgesen

I fjor ble det bestemt at 47 ulver skal skytes.

Men så sa miljøministeren nei.

En lov gjorde jakten ulovlig.

Nå skal bare 15 ulver skytes.

Bønder i protest i Oslo

De som er imot ulv raser, mens de som er for ulv jubler.

– Folk er sinte, frustrerte og forarget. Og en del er redde.

– Vi mener at det er en stor seier.

Ulv i Norge har et område de skal leve i - ulvesonen.

Vanligvis er det ikke lov å skyte ulv i dette området.

Ulvesonen i Norge

Det er rundt 70 ulver her i landet.

I Norge er ulven regnet som en truet art.

Vi skal ha ulv i Norge. Det har politikerne bestemt.

På denne gården i Hedmark har de drevet med sau i 150 år.

Gården i Rendal i Hedmark

Nå orker de ikke mer.

I sommer mistet de 183 sauer.

Mange av dem var tatt av ulv.

Bønder sier at mange gårdsbruk legges ned på grunn av ulven.

Det er over 200 år siden ulv angrep mennesker i Norge.

– Man skal ta både frykt og følelser i distriktene på alvor.

Men det er altså sånn at det brede folkeflertallet ønsker ulv i norsk natur.

Ulv i norsk natur